Trending

Faktura uproszczona – co warto o niej wiedzieć?

 

Faktura uproszczona

W celu dokumentowania transakcji najczęściej używane są faktury, które zawierają informacje dotyczące stron transakcji i jej przedmiotu. Do tej kategorii zaliczane są też faktury uproszczone. Co warto wiedzieć na temat tego typu faktur?

Definicja faktury uproszczonej

Faktura uproszczona jest rodzajem faktury, którą może wystawić każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy jest on czynnym czy biernym podatnikiem VAT. Co to jest faktura uproszczona?

Uproszczoną fakturą nazywa się dokument, który stosowany jest w przypadku transakcji, która nie przekracza 450 złotych brutto albo 100 euro brutto.

Dokładne informacje dotyczące faktury uproszczonej można znaleźć w Ustawie o VAT.

Kiedy nie można wystawić faktury uproszczonej?

Faktura uproszczona nie może być zastosowana wtedy, gdy dotyczy ona:
- Sprzedaży wysyłkowej odbywającej się na terytorium kraju oraz z kraju do innego kraju,
- Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – również na odległość,
- Sprzedaży na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej,
- Świadczenia usług albo dostawy towarów na rzecz firm z krajów Unii Europejskiej, gdy podatek ma zapłacić nabywca.

Faktura uproszczona – wzór. Jakie elementy powinna zawierać?

Pod względem swojego wyglądu faktura uproszczona nie musi zawierać takich samych elementów jak faktura VAT. Jej wzór powinien zatem obejmować poniższe informacje:

Daty
Należy umieścić na dokumencie datę sprzedaży oraz datę wystawienia faktury.

Numer dokumentu
Faktura uproszczona musi mieć swój numer kolejny. Gdy wystawiana jest faktura uproszczona gdzie numer faktury umieszcza się najczęściej? Najczęściej numery faktur uproszczonych umieszcza się poniżej informacji o sprzedaży.

Dane sprzedawcy i kupującego
Konieczne jest zawarcie numerów identyfikacji podatkowej – NIP. Nie ma konieczności zawierania szczegółowych danych kupującego, na przykład imienia, nazwiska, adresu.

Dane o towarze lub usłudze
Informacje związane ze sprzedawanym towarem oraz świadczoną usługą. Nie trzeba umieszczać informacji o ilości, mierze towarów, zakresie usług.

Kwoty
Umieszcza się informacje dotyczące kwoty należności ogółem, ewentualnych rabatów oraz informacje o kwotach podatku VAT. Nie ma potrzeby umieszczania informacji jak stawka podatku VAT, suma wartości sprzedaży podana w netto, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży podana w netto.

Jak wystawić fakturę uproszczoną dla kontrahenta?

Faktury uproszczone można wystawiać za pomocą programu faktura.pl. W tym celu należy wybrać odpowiedni rodzaj faktury z listy, a następnie program może wygenerować ją automatycznie na podstawie wprowadzonych danych.

Również taką funkcję posiadają wybrane drukarki fiskalne, które wystawiają wtedy dokument jak paragon z NIP nabywcy, który może być traktowany jako faktura uproszczona.

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza